Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn trước khi bán hàng miễn phí, phản hồi nhanh chóng.


Bên cạnh các sản phẩm thông thường, chúng tôi có thể sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau theo thông số hoặc mẫu của khách hàng. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn một cách chi tiết trong giai đoạn đầu và chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất sau khi mẫu được xác nhận


Kiểm soát chất lượng sản xuất nghiêm ngặt.


a) Kiểm soát nguyên liệu

Chúng tôi duy trì mối quan hệ ổn định và tốt đẹp với các nhà cung cấp nguyên liệu thô, chúng tôi có khối lượng mua lớn và ổn định từ họ và họ đảm bảo cung cấp cho chúng tôi kịp thời chất lượng ổn định và nguyên liệu chất lượng cao.

b) Kiểm soát chất lượng

chúng tôi có bộ phận chất lượng riêng và nhân viên QC để đảm bảo chất lượng hàng hóa

c) Khiếu nại về chất lượng

Nếu bất kỳ khách hàng nào đưa ra khiếu nại về chất lượng, chúng tôi sẽ đánh giá và chuyển khiếu nại đó đến bộ phận chất lượng của chúng tôi ngay lần đầu tiên, thông thường chúng tôi sẽ họp với bộ phận sản xuất, mua hàng và đóng gói trong vòng 48 giờ và trả lời phản hồi và giải pháp trong vòng một tuần


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept